अनि बाँकीलाई बैरी देख्छन्

Prabhu Bank

कलियुगले गर्लम्म ओढेको संसारमा
उन्मातले मस्त भएका काला मनहरु
आफ्नै घमण्डको अन्धकारमा
आफैलाई आफ्नो र कठै बरी देख्छन्
अनि बाँकीलाई बैरी देख्छन्।

Saftey Pads

घमण्डले घेरेको यो समाजमा
आफूलाई मात्र मान्छे देख्ने
मान्छेरुपी अमान्छेहरु
आफैलाई गुणी र
अरुलाई दुर्गुणी देख्छन्
अनि बाँकीलाई बैरी देख्छन्।

आफैलाई कर्मशील देख्ने
आफैलाई मात्र कर्ता देख्ने
आफ्नै कामको भ्रममा
आफैलाई लायक र
अरुलाई नालायक देख्छन्
अनि बाँकीलाई बैरी देख्छन्।

सपनाको यो शहरमा
आफैलाई स्वप्नद्रष्टा देख्नेहरु
आफ्नै मृगतृष्णाको भ्रममा
आफैलाई अगुवा र
अरुलाई निकम्मा देख्छन्
अनि बाँकीलाई बैरी देख्छन्।

Maruti Cement