तीन हाईकु

Prabhu Bank

हरितालिका
सँस्कृति नै गायव
गीत लालिका।

Saftey Pads

सासु वुहारी
वन्द छैन अझै नि
चल्ने जुहारी।

चाड र पर्व
परम्परा वेचेर
भोजमा गर्व।

-सिकागो अमेरिका

Maruti Cement