तीन हाईकु

Prabhu Bank

-भोजराज पाठक

Saftey Pads

नयाँ तरीका
बैठक उतैबाट
थरी थरीका।

कुटील द्वन्द
मौलिक अधिकार
गरेर वन्द।

वा पत्रकार
न्याय र सुशासन
छ जानकार।

-सिकागो, अमेरिका

Maruti Cement