पिङमा रमाउँदै बालक

भक्तपुरको किवाचोकमा दशैंमा पिङमा रमाउँदै बालक ।