माहुरीपालनमा एक करोड लगानी

कृषकको रु १३ लाख ३९ हजार लगानी
मह सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी महको मूल्य तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्य
माहुरी चरनमा जाँदा लाग्ने लागतमा समेत सहयोग