युगान्डामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा १६ जनाको मृत्यु