पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय खुला

अन्य सम्बन्धित समाचार:  प्रधानमन्त्रीले पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गर्ने