बिस तले धरहराको पचास प्रतिशत काम सम्पन्न: फेरि समय थप्नुपर्ने