कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा करिब १६ लाख ८० हजारको मृत्यु

नयाँ प्रकारको कोरोना