उच्च शिक्षा सबैलाई सर्वसुलभ हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री