भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब १ करोड ५ लाख

कोरोना भारत