कुवेतमा सरकार विघटन, राजाद्धारा राजीनामा स्वीकृत

अन्य सम्बन्धित समाचार:  जेल व्यवस्थापनका लागि बुरूण्डीमा ४० प्रतिशत कैँदी जेलमुक्त