पूर्वजनमुक्ति सेनाका समस्या राजनीतिक रुपले समाधान हुन्छ: प्रम

अन्य सम्बन्धित समाचार:  जेलमा बस्दा मैले पोखराको नक्सा बनाएको थिएँ, नक्सा देखेर जेलर अचम्मः ओली