ट्रम्पले फ्लोरिडामा “पूर्व राष्ट्रपतिको कार्यालय” स्थापना गरे