एल. बि. शाही

गगनले म बसेको धर्तीलाई अनुग्रह ( कृपा ) नगरेको भएर होला वर्षा ऋतुको कुनै अनुभव नगरेको धेरै भयो। झरीले चुटेको नभएर होला, धानको बालाहरूको त्यो यौवन देख्न नपाएर होला आफूलाई त बडा दशैं आएको कुनै विशेष अनुभूति हुन सकेको छैन।विस्तृतमा