राशिफल

ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज:  प्रदोष व्रत। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  हुनै खोजेको विशेष उपलब्धिविस्तृतमा

 ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज:  ११ः५६ बजे पछि धनिष्ठा पञ्चक शुरु। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः विस्तृतमा

ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज: पद्मिनी एकादशी व्रत। पर्यटन दिवस। भद्रा ०९ः३३ बजेदेखि २१ः२९ बजेसम्म। राति २३ः३२ बजे पछि द्विपुष्कर योग। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तरविस्तृतमा

 ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  विशेष अनुकूल देखिएको छ । मुल्याङ्कन बढ्नेविस्तृतमा

ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  धार्मिक आध्यात्मिक कार्य संपादन हुनेछ। सामाजिक एवंविस्तृतमा

 ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज: भद्रा ०१ः१३ बजेदेखि १२ः२३ बजेसम्म। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  स्वास्थ्यविस्तृतमा

ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  अगाडि बढीरहेको इष्ट कामकार्यमा रोकावट आउने रविस्तृतमा

 ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । मेषः  स्वास्थ्यमा मन्दि आउने छ। पुराना विमारीलाईविस्तृतमा

 ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज: भद्रा ०७ः३३ बजेसम्म। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  द्वन्द तथा शंकाआशंकाकोविस्तृतमा

ज्यो.दीपक गुरु (डबल गोल्डमेडलिष्ट) आज:  भद्रा २०ः४५ बजेपछि। आज जन्म दिन पर्ने सबै दर्शक तथा पाठक महानुभावहरुलाई रामसर मिडिया युट्युब च्यानल एवं नेपाली पत्रिका डट्कमको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घजीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। मेषः  राजसी मनोरञ्जन तथाविस्तृतमा