नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको बिस्तृत संख्या
 
विश्वभर कोभिड १९ बाट संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको बिस्तृत संख्या।